To je náš medvídek, kterému říkáme Teddy Eddie.

Medvídek je docela nezbedný a spí v páchnoucí ponožce, a přesto pobízí tisíce dětí, aby přicházely do jazykových škol učit se anglicky.

 

5000 to je slovní zásoba, kterou používá dospělý Američan.

 

 

Díky metodě Teddy Eddie se dítě naučí prvních 2000 slov a je připraveno na další, pokročilejší fázi výuky. Teddy Eddie je metoda výuky angličtiny pro ty nejmenší děti.

Přemýšlíte, zda zapsat dítě do kurzu Teddy Eddie?

Seznamte se s charakteristikami naší metody!

Teddy Eddie je:

PŘÁTELSKÝ

Výuka probíhá formou zábavy v malých skupinách a v krásných, barevných sálech.

NĚKOLIKAÚROVŇOVÝ

Tato metoda garantuje postupný pokrok, hladký přechod z jedné úrovně do druhé a další pokračování ve výukovém procesu.

f

FLEXIBILNÍ

Kurz se zaměřuje na potřeby dětí různého věku a jiných jazykových úrovní.

AMBICIÓZNÍ

Metoda využívá výjimečně široký rozsah slovní zásoby (studenti se seznamují s novými slovíčky vždy pouze pomocí celých vět); lekce jsou vedeny kvalifikovanými lektory pod neustálým dohledem metodologických poradců.

SNADNO POCHOPITELNÝ PRO RODIČE

Podpora pro rodiče zahrnuje originální Příručku pro rodiče, společně s průběžnými informacemi o probíhajícím kurzu ve formě otevřených lekcí, pravidelných e-mailů, setkání pro rodiče a spolehlivého systému pro vyhodnocování pokroku vašeho dítěte.

SPOLEHLIVÝ

Licenční pravidla garantují vysoký standard výuky a tomu odpovídající školení pro učitele.

VESELÝ

Materiály jsou přizpůsobeny dětskému smyslu pro humor a jsou stylizovány ve formě pohádek.

JAZYKOVĚ BOHATÝ

Bezkonkurenční jazykové bohatství umožňuje se skutečně ponořit do výuky cizího jazyka.

w

PŘIROZENÝ

V našem přístupu se odráží proces přirozeného osvojování jazyka a dítě je skutečně připraveno začít komunikovat.

Pozorování našich metodiků ukazuje, že díky Teddy Eddie vstřebává dítě až pětkrát více slov, než pomocí standardních učebnic. Přirozená konverzace přijde rychleji než v případě jiných, běžně používaných metod. Rodiče velmi rychle vidí výsledky výuky, které přesahují pouhé znalosti slov – mnoho vět a kontextů způsobuje, že se dítě učí myslet v cizím jazyce, což zlepšuje jeho asociační schopnosti.

Nejdůležitější předpoklady metodiky Teddy Eddie:

Efekt „sžití se s jazykem“

Jazyk není jen sbírkou jednotlivých slovíček zobrazených na obrazcích. Důležité jsou věty, texty, delší projevy a zacházení s jazykem. Teprve toto přináší důsledky „sžití se s jazykem“.
.

Více než zábava a seznámení se

Výuka anglického jazyka pro děti je mnohem víc než jen zábava a seznámení se s jazykem. Měřitelné výsledky jsou velmi důležité a snadno dosažitelné. Známe mnoho způsobů, jak motivovat děti k používání cizího jazyka během i mimo výukové hodiny.

..

Je pro moderní dítě přesvědčivá

Obsah kurzu musí být pro moderní dítě přesvědčivý. Zvědavost vzbuzují spíše moderní nahrávky, humor, styl počítačových her nebo kreslených filmů, ne pouze zpívající ptáčci a létající motýli. Dnešní děti jsou rády moderní a chtějí být „cool“.

O kurzu:

Každá učebnice v rámci metody TEDDY EDDIE je navržena pro období 60 lekcí trvajících 35 nebo 45 minut. Lekce probíhají dvakrát týdně.

 

LEKTOŘI, kteří vedou lekce, se účastní série školení zaměřených na metodiku vyučování cizího jazyka, specifika práce s dětmi předškolního věku a používání naší vyučovací metody. Lekce jsou pravidelně navštěvovány oblastním metodikem, který dohlíží na dodržování postupů.

Vybraní zaměstnanci absolvují školení o metodice výuky cizího jazyka, specifikách práce s předškolními dětmi a práce s metodou. Poté je vybavíme podrobnými pokyny, postupy, vyučovacími plány a materiály, které činí výuku atraktivnější a zábavnější.

Výuka je pravidelně hospitována a probírána s osobou zodpovědnou za program. Vybrané lekce jsou zaznamenány a poté zhlédnuty metodiky poskytovatele licence. Probíráme je podle speciálního STANDARDU METODY TEDDY EDDIE, abychom nejen zajistili nejvyšší kvalitu kurzů, ale také neustálý rozvoj vyučujících lektorů.

Velice důležitým aspektem této metody je  KONTAKT MEZI LEKTOREM A RODIČI. Rodiče mohou očekávat:

  • otevřené třídy;
  • e-maily s informacemi o probíraném učivu v lekcích, včetně tipů na způsoby opakování nového učiva doma;
  • pravidelné informace o pokroku celé skupiny a úspěších jednotlivých dětí, jež jsou ústně komunikovány rodičům po každé lekci;
  • písemné reporty o pokroku dítěte (na konci každého semestru).

 

 

 

Výuková sada

Děti účastnící se kurzu TEDDY EDDIE obdrží následující sadu:

UČEBNICI A CVIČEBNICI

I

Nahrávky všech písní a příběhů

PŘÍRUČKU PRO RODIČE

Přístup k výukové platformě PLAYGROUND

SECRET BOOKLET (OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA)

KUFŘÍK

Ohodnocení výsledků výuky

 

A

Hlavním účelem této metody je spokojenost dítěte – aby si ono samo vytvořilo pozitivní vztah k výuce cizího jazyka, rádo chodilo na lekce a cítilo se ve třídě dobře. Z tohoto důvodu je důležité monitorovat reakce dítěte, jeho chování a pokroky a sdílet tato zjištění s lektorem.

A

Ověřování jazykového pokroku dítěte může být někdy dosti náročné jak pro rodiče, tak i lektora. Důvodem je to, že chování dětí nebo prokazování nabytých znalostí je často velmi rozdílné ve třídě a doma. Stává se, že ve třídě se dítě horlivě zapojuje do aktivit, všemu rozumí, zpívá písničky a hraje hry, zatímco doma se nedokáže, nebo se spíše nechce, ničím novým pochlubit. Občas ale dochází k opačné situaci, kdy dítě, jež je doma aktivní, vypráví rodičům pohádky, hraje s nimi hry, zpívá písničky, je během lekce nesmělé a tiché. Proto lpíme na neustálém kontaktu učitele s rodiči za účelem výměny informací a vzájemné podpory.

A

Proto lpíme na neustálém kontaktu učitele s rodiči, za účelem výměny informací a vzájemné podpory.

A

Informace o základních dovednostech a znalostech, které dítě získá během kurzu, jsou obsaženy v  „Průvodci pro rodiče“.

A

Základní osnova je stejná pro všechny studenty. Dětské pokroky však často překonají všechna očekávání. Jestli a kdy k tomu dochází, záleží na mnoha faktorech: frekvenci docházky, věku dítěte, délce studia, domácím procvičování, individuálních predispozicích i povaze dítěte.

A

Na konci každého semestru obdrží rodiče detailní ZPRÁVU O POKROKU DÍTĚTE vyplněnou lektorem dítěte na základě těchto kritérií:
– úroveň osvojení slovní zásoby;
– úroveň porozumění textu;
– schopnost reagovat na zadání a otázky lektora;
– účast na hrách a aktivitách.

Teddy Eddie doma

Ze zkušenosti víme, že každý projev zájmu rodiče o výuku dítěte má obrovský pozitivní dopad na výsledky vzdělávání. Lektoři a programoví poradci vám s tím procesem ochotně pomohou, poskytnou podporu a vhodná doporučení.

I

Děti dosahují lepších výsledků, pokud udržují kontakt s cizím jazykem i doma.

Spojitost mezi výukou ve škole a doma docílíme pravidelným poslechem nahrávek, které jsou součástí studentské sady. Stačí si zapnout přehrávání kurzu na pozadí, zatímco se dítě může věnovat dalším aktivitám jako je např. kreslení.

Programové složky poskytují mnoho dalších příležitostí vzdělávacích her doma.

V „Příručce pro rodiče“ jsou  všechny texty  z kurzu (příběhy, písničky, básničky) a slovní zásoba z každé kapitoly včetně překladu do českého jazyka. Pokud má rodič zájem, může využít naše podněty na použití cvičebnice, stejně jako nahrávek z kurzů a mini-sady s obrázky ke hraní si s dítětem.