Příchod nového školního roku je vždy obdobím intenzivní práce na rozvrhu dítěte a obdobím, kdy čelíme obtížným rozhodnutím. Šachy nebo šerm? Bazén nebo tenis? Lze sladit keramiku s robotikou? Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je výběr dobré jazykové školy, protože jak všichni víme, bez jazyka se nepohnete. Ale co to vůbec znamená – dobrá jazyková škola? Čím bychom se měli při výběru řídit a jaká kritéria vzít v úvahu?

 

Myšlenka a vize

 

Samozřejmě, nejprve je dobré se blíže podívat na program. Zdá se to zřejmé, ale již na začátku stojí za to se zeptat, jaké metody výuky škola používá. Jaká je jejich filozofie výuky cizího jazyka? Na co se zaměřují v první řadě? Na jakých výsledcích jim obzvláště záleží? Pracují s některou známou a uznávanou metodou, jako je například Teddy Eddie nebo Savvy Ed? O dobrých výsledcích můžeme hovořit pouze v případě, když máme promyšlené rozvržení látky, licence nebo franšízy. Kromě samotného dobrého věcného obsahu kurzu je třeba klientovi zaručit také určité standardy, jako je například nepřekročitelný počet žáků ve skupině.

Kromě toho lektoři pracující s licenční metodou jsou kontrolováni metodiky a každý učitel, i ten nejlepší a nejvíce osvědčený, by měl jednou za čas podrobit svou práci hodnocení a ověření. Zeptejte se tedy směle školy, jaký mají systém péče a metodického dohledu nad svými zaměstnanci. Absence jasné odpovědi by u vás měla způsobit rozsvícení červené kontrolky.

Podívejte se, jak vypadá angličtina pro děti Teddy Eddie na základě ukázkové online lekce.

 

Kdo bude učit naše děti

 

Nebojte se také zeptat na samotného lektora a na jeho kvalifikaci. Pamatujte si přitom, že čím je lektor mladší nebo méně zkušený, tím důležitější je pro něj to, aby ho někdo vedl správnou cestou (zde můžete vidět další výhodu práce s licencí, protože obvykle u takto propracovaných kurzů dostávají lektoři opravdu velkou podporu). Mladý lektor nemusí být nutně špatnou volbou, právě naopak, začínající učitelé mají velmi často energii a nadšení nezbytné k výuce dětí. Je jen důležité, aby věděli, s kým se v případě problémů poradit, a aby pro ně taková podpora ve škole existovala.

Dobré jazykové školy investují čas a peníze do osobního rozvoje svých zaměstnanců. Rozhlédněte se po zdech – vidíte nějaké diplomy z konferencí? Certifikáty z workshopů?

Existuje mezi učiteli nějaká hierarchie (např. stážista, specialista, odborník)? Skutečnost, že v práci je možné stoupat po kariérním žebříčku a rozšiřovat své znalosti, láká do školy ty nejlepší lektory. Za pozornost stojí také interakce mezi lektory během přestávky. Škola, která se může pochlubit dobře sehraným týmem, může počítat s výměnou zkušeností, rad a nápadů mezi zaměstnanci, což viditelně ovlivní kvalitu výuky.

 

Více než jen prohloubení znalosti jazyka

 

Tým je také důležitý při vytváření komunity sdružené kolem školy. Je to místo, kam se jen chodí na jazykové kurzy, nebo kde také potkáváte nové přátele? Pořádají se pro účastníky kurzů integrační akce nebo dny otevřených dveří? Získání motivace je mnohem snazší, když je pobyt v jazykové škole spojen spíše s místem, kde můžete příjemně trávit čas, než jen s lavicí a tabulí.

Když už mluvíme o lavici a tabuli – podívejme se, zda má škola vhodné prostory pro výuku dětí. Místnost, kde probíhá výuka pro nejmenší děti, musí mít bezpodmínečně prostor pro práci v pohybu a na koberci. Nesmí se skládat z řad lavic, které ji těsně zaplňují od okraje k okraji. Nenechte se také zmást místnostmi plnými hraček, polštářků a spousty barevných pomůcek: vypadají krásně, ale jsou to jen rušivé prvky, které odvádějí pozornost dětí od lektora. Úplně bude stačit podlahová krytina nebo koberec na podlaze a klidné barvy.

 

Širší pohled na kurzy, tedy perspektiva delší než jeden rok

 

Nakonec se vraťme k samotnému učebnímu plánu. Dobrá jazyková škola má širokou vizi toho, co může nabídnout našemu dítěti i ve velmi vzdálené budoucnosti. Když přijdete se svým předškolákem, abyste se školou seznámili, nebojte se zeptat, jakou mají představu o jeho vzdělávání, a to až do úrovně plynulé znalosti jazyka. Za kolik let bude schopen skládat zkoušky? Které? Má škola alespoň dvě cesty, jejichž výběr bude záviset na individuálních vlohách dítěte a na tom, jakou bude mít motivaci k výuce jazyka?

Nezapomínejme také, že dobrá škola dokáže říci zákazníkovi NE ve jménu vyššího dobra. Má jasná pravidla pro zařazování do skupin, nehází do jednoho pytle všechny děti, které se začínají učit angličtinu až ve školním věku, s těmi, které již několik let navštěvují hodiny ve školce.

Je nepřijatelné, aby rodič vozil na stejnou aktivitu dvě děti různého věku a na různé úrovni kvůli vlastnímu pohodlí. Měl by chápat, že tím utrpí nejen děti, ale celá skupina. Nebuďme naštvaní, ale snažme se pochopit, že tato obtížná odmítnutí nevyplývají z neochoty spolupracovat, ale jsou důsledkem profesionality a upřímného přístupu ke klientovi a ke standardům výuky cizích jazyků.

Ano, výběru správné školy je třeba věnovat trochu času a položit mnoho důležitých otázek. Přistupujte však k tomu vážně a udělejte to opravdu svědomitě. Díky tomu zjistíte, že dobrá škola, dobrý kurz a samotná výuka jazyka jsou zdrojem skutečného potěšení. Jakmile se rozhodnete, nebudete to muset měnit po mnoho, mnoho let!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorkou tohoto článku je Sonja Górniak – absolventka iberistiky na Varšavské univerzitě. Studovala na univerzitě v Cambridgi, kde získala diplom o odborné způsobilosti. Dlouhá léta se specializovala na firemní kurzy a před několika lety začala náhodou učit děti a ukázalo se, že to miluje celým svým srdcem. Nyní je metodičkou Edu Bears a již několik let školí, vede a inspiruje učitele k praktikování všímavosti.

Více informací o metodě Teddy Eddie najdete zde: https://edubears.pl/teddy-eddie/ a nejbližší akreditované centrum metody Teddy Eddie najdete na mapě zde: https://teddyeddie.cz/lokality/